Rodinní príslušníci

Úspešnú firmu, tvoria špičkoví ľudia.

Peter Valentovič

Snažím sa byť moderný, dôrazný na výsledok, inovatívny v marketingu a dať Vám akúsi pridanú hodnotu na finančnom trhu. Dať príležitosť ľudom ma spoznať, vidieť, pozorovať a vytvoriť si mienku o mne. Prostredníctvom tejto stránky sa môžem zoznámiť, možno práve s Vami. Robím prácu finančného sprostredkovateľa ako najlepšie viem.

Web: http://www.valentovicpeter.sk/

Mária Valentovičová

Snažím sa byť moderná, úspešná, inovatívna a dať Vám akúsi pridanú hodnotu na finančnom trhu. Prostredníctvom tejto stránky sa môžem zoznámiť, možno práve s Vami. Robím prácu finančnej sprostredkovateľky, ktorá ma nesmierne baví a napĺňa. Tvoríme rodinné podnikanie a tvoríme ho spoločne i s Vami, tak ako najlepšie vieme.

Web: http://www.valentovicovamaria.sk

Tomáš Valentovič

Už počas štúdia na strednej a vysokej škole som zistil, že finančný trh na Slovensku je veľmi pestrý. Vždy to bola oblasť, ktorá ma zaujímala. Vedel som, že ak chcem pôsobiť v tejto oblasti, tak musím neustále na sebe pracovať, vzdelávať sa a snažiť sa byť každým dňom lepší. Trh sa neustále mení a mojím cieľom je byť inovatívny, rýchly a úspešný v tejto oblasti. Mojou pridanou hodnotou je nezávislosť a naplnenie potrieb mojich klientov a spolupracovníkov v našej rodinnej firme.

Web: http://www.valentovictomas.sk/

Soňa Valentovičová

Pracujem v oblasti vzdelávania a finančných služieb na našom trhu pod hlavičkou najsilnejšej spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko, a. s. , ktorá je na slovenskom trhu už od roku 1993. Do tejto profesie chcem vniesť odbornosť, precíznosť, kvalitu, inovácie a pridanú hodnotu pre mojich klientov a kolegov. Je v mojom záujme, aby ste vedeli informácie využiť v prospech seba a aj vašich blízkych. Moje skúsenosti a neustály proces sebavzdelávania vám zaručia aktuálnosť a presnosť poskytnutých informácií.

Web: http://www.valentovicovasona.sk

Branislav Vavro

Vitajte na našej webovej stránke! Nachádzame sa už v 21. storočí, kde veda a technika neustále napredujú, a preto prezentovanie seba samého formou spoločného webu je cesta, kde chcem ísť príkladom dôveryhodnosti, napredovania i množstvom prezentácií v digitálnom priestore. Chcem byť súčasťou rodinnej značky a podieľať na spoločnom raste firmy, ktorú si tvoríme rodinne.

Web: http://www.vavrobranislav.sk/

Monika Buchová

Dnešná doba je moderná, rýchla a takou sa snažím byť aj ja. Pracujem v oblasti vzdelávania a finančnej oblasti pod najsilnejšou spoločnosťou OVB Allfinanz Slovensko, a.s. Mojou pridanou hodnotou je nezávislosť a naplnenie potrieb mojich klientov a spolupracovníkov v mojej firme. Robím prácu finančnej sprostredkovateľky ako najlepšie viem. Prostredníctvom tejto rodinnej značky.

Web: http://www.buchovamonika.sk

Nikolas Chmelár

Krátke predstavenie o tom, kto som, čo som a prečo sa podielam na tejto webovej rodinnej stránke? Zapojil som sa do tohto kolektívu, aby som mojimi aktivitami mohol napredovať, rozvíjať sa a dať pridanú hodnotu nie len do rodiny, ale aj našej spoločnosti. Súčasná generácia Y zadefinuje aj nasledujúce generácie žijúce v ére digitálnej spoločnosti, v možnostiach všadeprítomného internetu a výdobytkov moderných informačných technológií. Preto sa musíme viesť k tomu, aby sme boli dobrým stavebným kameňom. 

Web: http://www.chmelarnikolas.sk/

Peter Bosý

“Ak budete čakať, kým budete pripravení, budete čakať celý život.” Presne táto veta mi išla hlavou v roku 2013 a to bol zároveň aj môj vstup do spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko, a.s., ktorá je jednotku na Slovenskom finančnom trhu. Keďže finančný trh sa neustále mení, som tu práve nato, aby som klientom umožnil prehľad o aktuálnom dianí, novinkách a informáciách, ktoré sa ich týkajú. Spoločne s mojim tímom je našou úlohou byť zodpovední, detailní, rýchli a hlavne kvalitní, aby ste dané informácie využili vo svoj prospech.

Web: http://www.bosypeter.sk