FAQ

Na tejto stránke nájdete prehľad najčastejších otázok a odpovedí týkajúcich sa našej práce, služieb a poradenstva.

Platím za služby finančného poradcu?

Nie, naše služby sú bezplatné. 

Uzatváram s vami nejakú zmluvu?

Zmluvu podpisujete s danou spoločnosťou, v ktorej ste si dojednali vybraný produkt (poistenie, investície, hypotéka, dom,...). Následne je finančný sprostredkovateľ povinný podpísať s vami protokol o uzatvorení danej zmluvy. Protokol slúži ako doklad, že danú zmluvu uzatvoril sprostredkovateľ práve Vám, v danej inštitúcii, s danými podmienkami, s vašim súhlasom a podpisom.

Kde vás nájdem?

Máme pobočky v mestách Sereď, Galanta, Bratislava, Nitra a Čadca. Pre dohodnutie osobného stretnutia v našich priestoroch nás vopred kontaktujte na tel. č. +421 904 269 567 alebo mailom na valentovicovamaria@ovbmail.eu.

Aké služby poskytujete?

Pokrývame 6 sektorov finančného trhu – 

1. Poistenia (zdravotné p., cestovné p., p. nehnuteľnosti, p. úveru, p. škody za zodpovednosť,  p. motorových vozidiel- PZP a havarijné,...) 

2. Kapitálový trh (investovanie do akcií, podielových fondov ETF fondov,..)

3. Starobné dôchodkové sporenie (druhý pilier)

4. Doplnkové dôchodkové sporenie (tretí pilier)

5. Prijímanie vkladov (stavebné sporenie)

6. Poskytovanie úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov (spolupráca so 6 najväčšími bankami Slovenska)

Samozrejme poskytujeme kompletný servis zmlúv, to znamená, že pravidelne kontrolujeme aktuálnosť podmienok, ako aj výhodnosť vzhľadom na finančnú situáciu klienta.

Ako sa môžem stať spolupracovníkom?

Postup je jednoduchý – stačí osloviť jedného z našich kolegov a ten Vás už nasmeruje. V princípe ide o cyklus, na začiatku ktorého musíte absolvovať vstupný pohovor, kde sa dozvieme o Vašich záujmoch, prednostiach, skúsenostiach a zručnostiach. Po dohode podmienok spolupráce pristúpime k podpisu zmluvy a začína sa proces osobitného finančného vzdelávania. Nováčik taktiež prejde sériou školení zameraných na finančný trh (produkty a produktové informácie), soft skills (komunikácia, stretnutia, argumentácia, pohotovosť) a manažovanie práce, času aj ľudí. Tieto školenia prebiehajú v podobe osobných stretnutí na báze workshopov, praktických zadaní, simulovaných rozhovorov,... Po absolvovaní školení je v závislosti od dohody formy spolupráce nutné úspešne prejsť skúškami v Národnej banke Slovenska. Po týchto skúškach ste oficiálne oprávnený vykonávať profesiu finančného sprostredkovateľa v našej spoločnosti.

Sú spojené so začatím spolupráce nejaké poplatky?

Nie, s podnikaním u nás nie sú spojené žiadne poplatky. Celý proces je zastrešený našou štruktúrou. 

Aké sú podmienky nato, aby som sa mohol stať spolupracovníkom?

Aby ste sa stali oficiálne certifikovaným finančným sprostredkovateľom je potrebné splniť podmienky Národnej banky Slovenska. Tie pozostávajú z nutnosti mať ukončené stredoškolské vzdelanie, prejsť procesom osobitného finančného vzdelávania a úspešne absolvovať test z oblasti sektorov finančného trhu. 

Ak máte ďalšie otázky neváhajte nás kontaktovať https://www.ovbvalentovicovci....