Vzdelávanie detí nás baví! Finančná sloboda v Šamoríne.

Vzdelávanie detí nás baví! Finančná sloboda v Šamoríne.

Počuli ste už názor, že deti a financie nejdú dokopy? Tak my si myslíme presný opak... Rozvíjať finančné myslenie by sa malo u detí už od mladého veku. Iba tak môžeme vychovať finančne zodpovedných mladých ľudí, pripravených na svet hypoték, poistiek, investícií a sporenia.

A keďže u nás v OVB si stojíme za tým, že finančnú gramotnosť na Slovensku je nutné rozvíjať neustále, aktívne sa zapájame aj do projektu Finančná sloboda. Tento projekt združuje certifikovaných lektorov, ktorí majú oprávnenie školiť Finančnú slobodu na školách, v kolektívoch, firmách a podobne. A čo si pod takýmto projektom predstaviť?

Nakoľko z našich skúseností vieme, že zdĺhavé teoretické školenia plné faktov, informácií a vzťahov ohľadom finančného trhu sú pre našich klientov častokrát nezrozumiteľné, uplatňujeme iný prístup. Klientom sa vždy snažíme podať informácie v takej forme, aby si z našich stretnutí odniesli čo najviac. Preto sme sa zapojili aj do projektu Finančnej slobody, ktorá uznáva rovnaké princípy a objasňuje situácie i okolnosti týkajúce sa financií hravou a ľahkou formou, ktorú sú schopné pochopiť aj deti na školách. Formou spoločenskej hry sa deti učia pochopiť chod financií na modelových situáciách zo života. Deti sa ocitnú v úlohe rodiny, v ktorej skúšajú viesť rodinný rozpočet, zisťujú ako treba hospodáriť s peniazmi, ako si treba sledovať výdavky, či je dôležité myslieť na finančnú budúcnosť, ale aj to, že život vie byť nečakaný a mnohokrát nám postaví do cesty prekážku, s ktorou sa musíme popasovať. 

No a práve už spomenuté školy sú primárnym cieľom, na ktorý sa pri školení Finančnej slobody zameriavame. Tentokrát sa náš školiaci tím spolu s certifikovaným lektorom Ing. Braňom Vavrom vydal na základnú školu na južnom Slovensku, konkrétne Mateja Bela v Šamoríne. Tu spolu so žiakmi deviatych ročníkov dokázali, že deti a financie sú dobrá kombinácia. Každá trieda sa počas 3 hodín preniesla do budúcnosti a musela riešiť rozličné situácie, ktoré im hra priniesla. Celú dobu mali k dispozícii lektora, ktorý vystupoval nielen ako  moderátora celej hry, ale zároveň aj poradca. 

Aj naši kolegovia si čas strávený s deťmi zo ZŠ v Šamoríne užili, načerpali energiu a samozrejme aj motiváciu k tomu, aby v školení Finančnej Slobody pokračovali aj naďalej.

Galéria