Slováci a finančný trh

Slováci a finančný trh

Finančný trh je miesto, na ktorom sa stretnú a vyčíslia aktivity z takmer všetkých oblastí nášho života. Vytvára tak pľac pre štatistiky a umožňuje nám pozorovať, ako sa naša životná úroveň a gramotnosť rokmi mení.

Poďme sa pozrieť na základný prehľad dát

  • od roku 2005 sa stredná dĺžka života zvýšila v priemere o 3 až 4 roky a rovnako je na tom aj priemerný vek, ktorý u žien stúpol o vyše 3 a pol roka a u mužov o takmer 4 roky.
  • čo sa týka vzdelania, v porovnaní s rokom 2010 záujem o štúdium na vysokej škole výrazne klesol
  • pozitívne je na tom zamestnanosť, ktorá u oboch pohlaví stúpla o skoro 10% v rozmedzí rokov 2010-2019
  • nárast priemernej mesačnej hrubej mzdy, ktorá od roku 2010 vzrástla o vyše 30%.
  • so mzdou vzrástol aj priemerný mesačný dôchodok, od roku 2010 vidíme nárast cez 110€
Priemerná Slovenka ; Zdroj: ŠÚ SR, Slovenská republika v číslach 2020
priemerný Slovák ; Zdroj: ŠÚ SR, Slovenská republika v číslach 2020

Poistenie

  • priemerná doba trvania práceneschopnosti v roku 2020 bola 44,54 dňa (najviac v Trnavskom kraji-47,36 dňa / najmenej v Banskobystrickom kraji-41,06 dňa)
  • priemerná nemocenská dávka v roku 2019 bola 297 €, ošetrovné 112 € a materské 723 €.
  • pri hospitalizácii z hľadiska pohlavia prevažovali hospitalizácie žien (55,7 %) nad mužmi (44,3 %) pričom priemerný vek hospitalizovaných pacientov bol 49,3 roka ; najčastejšou príčinou hospitalizácie boli choroby obehovej sústavy (179 020 prípadov=15,2 %), ďalej hospitalizácie pre nádory (113 458 prípadov=9,6 %) a choroby tráviacej sústavy (112 836 prípadov= 9,6 %)
  • najčastejšími vonkajšími príčinami úrazov (vyžadujúcimi hospitalizáciu) boli v 59,2 % prípadov pády
  • najčastejšou príčinou smrti sú už dlhodobo choroby obehovej sústavy, za nimi nasledujú nádorové ochorenia a choroby dýchacej a tráviacej sústavy, od 2010 pozorujeme nárast úmrtnosti na nádory (najčastejšie tráviacich orgánov)

Dôchodky

Najčastejšími ochoreniami, pre ktoré uznali žiadateľom o invalidný dôchodok plnú invaliditu (mieru poklesu vykonávať zárobkovú činnosť nad 70%), boli nádorové ochorenia. U mužov boli druhou najčastejšou príčinou choroby obehovej sústavy (14,39 %), treťou choroby nervového systému (10,21 %) a štvrtou duševné poruchy a poruchy správania (8,50 %). Pri ženách boli duševné poruchy a poruchy správania druhou najčastejšou príčinou (9,43 % žien) a na treťom mieste to boli choroby nervového systému (6,55 %).

2.pilier 
- 1 643 398 sporiteľov si sporí na dôchodok v druhom pilieri k 31. 12. 2020
- 10 417 257 070 € spravujú dôchodkové správcovské spoločnosti k 22. 01. 2021

3.pilier
- 833 596 účastníkov k 31. 12. 2019
- čistá hodnota aktív v doplnkových dôchodkových fondoch je vo výške 2 673 270 013 € k 31. 12. 2020 (Zdroj: NBS)

Majetok

V súčasnosti čistý finančný majetok na obyvateľa predstavuje sumu 7 000€, no negatívnym faktorom je dlh na obyvateľa, ktorý je až 10 181€. Ak by sme mali sledovať čistý finančný majetok domácnosti v celej eurozóne, ten ku koncu štvrťroka 2020 dosahoval 55-ticíc € a my tak naďalej ostávame najchudobnejšou krajinou eurozóny. 

Z pohľadu štruktúry finančného majetku slovenské domácnosti uprednostňujú menej rizikové finančné nástroje v takomto podiele :
1.
hotovosť a vklady v bankách (približne 60%)
2.
 poistné, penzijné a štandardizované schémy záruk (20 %)
3.
podielové listy investičných fondov (7 %)
4. 
dlhové cenné papiere  (4 %)

Ceny nehnuteľností na bývanie

Zdroj: NBS

Priemerná cena nehnuteľností na bývanie narástla oproti roku 2019 o 11,9 %. Rástli predovšetkým ceny dvojizbových a trojizbových bytov. 

Hypotekárny trh

Objem úverov na bývanie (podľa údajov Národnej banky Slovenska) k 12/2020 bol vo výške 33,10 mld. € - z toho úvery stavebného sporenia tvorili 2,38 mld. €. Pre porovnanie v decembri 2019 boli úvery na bývanie vo výške 30,33 mld. €.

Úvery obyvateľstvu stúpli o 6,1 % a firmám o 2,2 % (podľa Slovenskej bankovej asociácie). Nové úvery na bývanie v roku 2020 vzrástli o 12 %. Ich úrokové sadzby klesli na 1 %, v prípade hypoték je sadzba už dva mesiace pod 1 % (0,94 %). Objem nových úverov pre firmy stúpol o 22 % a v prípade SME sa objem zvýšil za to isté obdobie o 32,8 %.

Úspory a kolektívne investovanie

Ku koncu septembra roku 2020 mali Slováci v bankách uložených 39,25 miliardy eur. 

Zdroj: SASS

A akú úlohu v tom všetkom hráme my? 

Hore spomenuté oblasti sú základnými piliermi života a preto by mal každý občan dbať nato, aby bolo o každú jednu dobre postarané. Tu prichádzame na scénu my. Klienti sa na nás obracajú s požiadavkami, ktoré sú často z rozličných častí finančného trhu. Našou úlohou je tak zabezpečiť maximálny komfort, bezpečie a špičkové poradenstvo, vďaka ktorému ušetríte čas a peniaze.

Zdroj: Znalosť a vnímanie sprostredkovateľských spoločností, 2muse, január 2021

Navyše, našim sekundárnym cieľom je aj vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti. Preto sa snažíme svoje vedomosti posúvať ďalej medzi svojich klientov pomocou množstva spôsobov.

Zdroj: Znalosť a vnímanie sprostredkovateľských spoločností, 2muse, január 2021