Rok 2022 v štatistikách

Rok 2022 v štatistikách

V tomto článku si povieme zopár čísel, ktoré boli pre naše okresné riaditeľstvo v roku 2022 podstatné. Či už ide o celkový obrat zmlúv, počet spolupracovníkov alebo najvyužívanejšie produkty, všetky tieto informácie ukazujú, že našu prácu si robíme poctivo a s radosťou.

Naša okresná riaditeľka Ing. Mária Valentovičová založila našu štruktúru a vedie ju už od roku 2012. Počas týchto rokov si vybudovala pevnú základňu nielen kolegov, ale aj klientov. Tí sa na nás obracajú so svojimi požiadavkami a otázkami, pričom využívajú aj bezplatný servis a poradenstvo vo finančnej oblasti. Samozrejmosťou je aj pomoc pri výbere a uzatvorení zmlúv. Za rok 2022 bolo v rámci celej našej štruktúry uzatvorených 1653 zmlúv.

Z vyššie uvedeného počtu zmlúv bol najzastúpenejším a najpočetnejším sektorom z hľadiska získaného podielu z produkcie sektor financovania (hypotekárne úvery) s vyše 55%. Na druhom mieste sa nachádza životné poistenie s vyše 25% no a tretie miesto obsadilo neživotné poistenie s necelými 10%.

% podielu produkcie na základe EH - objemu, Zdroj: Archív OVB Valentovičovci

Najproduktívnejším sektorom je tak financovanie, v rámci ktorého uzatvárame hypotekárne úvery na rôzne účely, no predovšetkým sa jedná o refinancovanie starých úverov a účelový úver (najčastejšie kúpa nehnuteľnosti). Celkový počet kusov zmlúv je za tento rok 252, pričom v nich bolo vyplatených vyše 25 miliónov.
Najvyužívanejšou bankou sa na základe preferencií a podmienok u našich klientov stala Československá obchodná banka, a.s. s počtom zmlúv 75 kusov. Najväčším skokanom v porovnaní rokov 2021 vs. 2022 je Prima banka Slovensko, a.s., ktorá ako nový partner zaznamenala najväčší nárast.

Pri podiele zmlúv z hľadiska počtu kusov zmlúv sa poradie zamiešalo, pričom finančný sektor predbehlo neživotné poistenie s takmer 55%. Financovanie v tomto rebríčku má niečo cez 15% a na tretej priečke bolo neživotné poistenie vystriedané dôchodkovým sporením s vyše 10%.

% podielu produkcie na základe zmlúv - počet ks, Zdroj: Archív OVB Valentovičovci

V kategórii životného a neživotného poistenia sú zahrnuté poistenia nehnuteľností, zodpovednosť na škodu, povinné zmluvné poistenie, havarijné poistenie, ale aj cestovné poistenie či úrazové. V rámci poistného plnenia oboch sektorov sa našej štruktúre za rok 2022 podarilo klientom úspešne vyplatiť vyše 62 tisíc eur. 

Ak sa pozrieme na portfólio nových klientov, ktorí k nám prichádzajú s rôznymi požiadavkami a potrebami, po sumarizácii sú najobľúbenejšie produkty:

  1. Povinné zmluvné poistenie automobilov
  2. Poistenie nehnuteľnosti
  3. Starobné dôchodkové poistenie (druhý pilier)
Porovnanie top 3 produktov OVB Valentovičovci vs. OVB Allfinanz, Zdroj: Archív OVB Valentovičovci

Keď už sme načali tému klientov, tých sa nám do tohto roku podarilo získať až vyše 4,1 tisíca. Okrem zastupovania rodín či jednotlivcov máme v našom portfóliu aj početné zastúpenie firiem, ktorých je k roku 2022 medzi našimi klientami až 159.

O vyššie spomenutých klientov sa momentálne stará 57 aktívnych spolupracovníkov, pričom ich vekový priemer je približne 28 rokov.

Graf aktívnych spolupracovníkov OVB Valentovičovci rok 2022, Zdroj: Archív OVB Valentovičovci

Naše interné aktivity počas roka boli nasledovné:

  • 11x vzdelávací seminár Kariérna excelentnosť, na ktorej býva priemerne 30-35 ľudí. Jedná sa o formát prednášok prispôsobených rôznym úrovniam hostí, či už ide o nováčikov a nezainteresovaných ľudí, alebo skúsených spolupracovníkov či iných odborníkov z finančných kruhov.
  • Každý pondelok v týždni sa naši kolegovia zapájajú do Telefon call party, ktorej podstatou je celková agenda a servis existujúcich, nových klientov, zmlúv a iných súčastí našej práce.   
  • Počas roka sa uskutočnili 4 veľké porady na kvartálnej báze, ktoré sú v kolektíve nazývané aj Kvartálne vyhodnotenia. V rámci týchto stretnutí naša okresná riaditeľka Ing. Mária Valentovičová vyhodnotí produkciu a aktivity všetkých pracovníkov, zhodnotí plusy a mínusy a zároveň prinesie nové výzvy a návrhy, ako svoju prácu zefektívniť. Súčasťou vyhodnotenia je aj sumarizácia oficiálnych povýšení pracovníkov, ktorí dosiahli úroveň aktivít potrebnú na to, aby sa mohli na kariérnom stupni posunúť o úroveň vyššie.