Prednášali sme na OVB konferencii v Žiline

Prednášali sme na OVB konferencii v Žiline

Náš kolega okresný vedúci Tomáš Valentovič si opäť raz pripomenul, aké to je prednášať pred početným publikom na odbornej a profesionálnej konferencii.

Dňa 2.2.2023 sa pre vybraných spolupracovníkov OVB Allfinanz uskutočnila odborná podnikateľská konferencia v priestoroch hotela Holiday Inn v Žiline

Konferenciu otvorila panelová diskusia ohľadom zmien, ktoré nastali a ešte nastanú v priebehu roka 2023 v II. pilieri. Táto diskusia bola veľmi prínosná, nakoľko druhý pilier prešiel pod vplyvom úpravy Zákona o starobnom a dôchodkovom sporení viacerými výraznými zmenamiPrehľad týchto zmien sme spracovali už v predošlom článku, kde sme všetky dôležité body jednoducho vysvetlili. 

V priebehu dňa boli naplánované aj iné prednášky zamerané na vývoj trhu, kapitálový trh, životné a neživotné poistenie ai. Na konferencii prednášalo viacero kolegov a odborníkov z rôznych sfér finančníctva. Výsledkom boli prehľadne a výstižne spracované témy, vďaka čomu nebolo problémom zapamätať si tie najdôležitejšie body, s ktorými vieme do budúcna pracovať.

Práve tematiku neživotného poistenia som na konferencii prednášal ja. Dostal som priestor odprezentovať, ako vnímame túto oblasť z pohľadu našej štruktúry, na čo je v jej súvislosti potrebné upozorniť a čo súčasne pokladám za dôležité.

Tomáš Valentovič

Prednáška bola vedená obsahovo, pričom bola zameraná na 3 základné body:

  1. Prečo je dôležité riešiť otázku neživotného poistenia u klientov
  2. Kedy je dôležité riešiť otázku neživotného poistenia u klientov
  3. Ako a pomocou akých nástrojov vieme riešiť otázku neživotného poistenia

Galéria