Pozor zmena! Druhý pilier čaká rekonštrukcia...

Pozor zmena! Druhý pilier čaká rekonštrukcia...

Podľa novely zákona o druhom pilieri príde s rokom 2023 viacero zmien. Sporitelia si budú môcť navýšiť nasporenú sumu po 40 rokoch sporenia o minimálne 64 % (Zdroj: finreport.sk). Čo sa zmení a ako to ovplyvní nových i starých užívateľov sporenia?

Obnovenie a doplnenie zákona z dielne ministra Krajniaka, ktorý momentálne vedie Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR prináša viacero zmien, ktoré ovplyvnia podmienky vstupu, chodu aj ukončenia sporenia v rámci druhého piliera. O tom, čo je druhý pilier, sme Vás už informovali v tomto článku. Teraz sa poďme spoločne pozrieť na to, čo môžeme čakať v roku 2023:

 • Nová investičná stratégia: z garantovaných na indexové fondy
  V roku 2013 zásahy vlády Roberta Fica zapríčinili presun všetkých sporiteľov do garantovaných fondov (zmiešané a dlhopisové f.), vďaka čomu dôchodcovia na svojich úsporách prišli spolu o niekoľko miliárd eur. Nový presun do indexových fondov (akciové f.) má priniesť efektívnejšie výnosy najmä pre mladších sporiteľov a celkovo stabilizovať chaotickú situáciu v oblasti dôchodkového sporenia.
  Ale pozor- tieto zmeny sa udejú iba na účtoch občanov, ktorí v roku 2023 nepresiahnu vek 54 rokov. Takým bude ponechaná stratégia garantovaných fondov, nakoľko sú pre ich vekovú kategóriu výhodnejšie.
  ...Pýtate sa prečo? Odpoveď je jednoduchá:
  Pre mladšie generácie sa z hľadiska dlhodobých výnosov oplatí investovať do akcií v rámci investičných indexových fondov, zatiaľ čo ľuďom blízko k dôchodkovému veku sa oplatí zotrvať už v stabilnom garantovanom fondovom prostredí
  
 • Automatický vstup a predĺžený vek 
  Každý občan pri prvom dôchodkovom poistení z prvého piliera do veku 40 rokov automaticky vstúpi aj do druhého piliera. Samozrejme, zotrvať v ňom nie je povinné, a tak je možné do dvoch rokov od zriadenia tento účet jednoducho zrušiť. Novinkou je aj predĺženie vrchnej hranice vstupu, ktorá bola doteraz stanovená na 35 rokov, no po novom občania môžu vstúpiť do druhého piliera až do 40. roku života
  
 • Možnosť poberania dôchodku sa rozdelí na dve časti
  
  Od roku 2024 sa výsledná suma na účte ku dňu vystúpenia z pilieru rozdelí na dve časti a to: 1. mesačné vyplácanie (poslúži na vyplácanie dôchodcu počas polovice strednej dĺžky dožitia od jeho odchodu do dôchodku)  2. stále zhodnocovanie (ponechaná polovica sa bude naďalej zhodnocovať).
  Povolí sa aj jednorazový výber úspor, no tieto peniaze budú riadne zdanené.
   
 • Správcovské spoločnosti dostanú z Vašich peňazí menej
  Ministerstvo práce avizuje zníženie a zmenu poplatkov, ktoré si dôchodkové spoločnosti automaticky strhávajú z príspevkov na účte. Aj keď nešlo o veľké sumy, po novom by si sporitelia mohli na svojich účtoch nasporiť až o 10% viac

Napriek tomu, že sa Slovensko konečne pohlo vpred, reforma by mohla priniesť oveľa väčší prínos ako ten, ktorý momentálne navrhuje. Podľa analytika OVB Allfinanz Slovensko Mariána BúlikaReforme chýba zavedenie nástrojov s reálnym potenciálom zlepšiť celkové výnosy fondov druhého piliera. Pretože najmä niektoré akciové fondy v dôchodkových správcovských spoločnostiach (DSS) dlhodobo výrazne zaostávajú za benchmarkami (štandardmi) a štátnymi dôchodkovými schémami vo vyspelých krajinách sveta,...“.

Ohľadom zmien, ktoré novela zaviedla, Vás bude informovať aj Vaša správcovská spoločnosť, u ktorej si vediete účet druhého piliera. List o momentálnom stave by mal prísť najneskôr do konca februára 2023. Ak Vám dokument nepríde poštou, alebo emailom, kontaktujte buď správcovskú spoločnosť, alebo jedného z našich kolegov. U nás Vám ochotne a radi pomôžeme. Zároveň sa na nás môžete obrátiť aj v prípade, ak sa v zmenách nevyznáte, chcete na svojom sporení zmeny vykonať, alebo si chcete druhý pilier založiť