OVB si svojich cení!

OVB si svojich cení!

V súvislosti s ČSOB Bratislava Marathon 2021 vyšiel článok na centrále OVB, kde sa spomínajú všetky tímy zúčastnené na behu pod menom OVB. No a medzi nimi sme sa nachádzali aj my. v rámci centrály sme sa umiestnili na prvom mieste, dostali sme ocenenie ale najhlavnejšie je, že sme si odniesli pekný zážitok.

Zdroj: OVB databáza