Kolega Peter Bosý vysvetľuje, ako funguje dôchodkový systém na SR (časť prvá)

Kolega Peter Bosý vysvetľuje, ako funguje dôchodkový systém na SR (časť prvá)

Jeden z našich kolegov pre Vás vypracováva krátku trilógiu, v ktorej zjednodušene opisuje a vysvetľuje princípy fungovania dôchodkového systému v našom štáte. V každej časti sa samostatne venuje jednotlivým pilierom, vďaka čomu si môžete utvoriť komplexný prehľad v problematike dôchodkov na Slovensku.

V úvodnej časti trilógie sa zameral na prvý dôchodkový pilier : ,,Prvý pilier na Slovensku je povinný, tak isto je nazývaný aj priebežný, pretože funguje na základe prispievania pracujúcich občanov na aktuálne starobné dôchodky súčasných dôchodcov.... Sadzba, ktorá je pre starobné dôchodkové poistenie mimoriadne významná, je 18 %. Práve 18 % z vymeriavacieho základu sa posiela na starobné dôchodkové poistenie.", tieto a iné užitočné informácie píše na svojej stránke.

Celý článok o prvom pilieri nájdete na stránke v sekcii Blog, pod názvom Trilógia o dôchodkovom systéme na Slovensku 1/3