Kolega Peter Bosý vysvetľuje, ako funguje dôchodkový systém na SR (časť druhá)

Kolega Peter Bosý vysvetľuje, ako funguje dôchodkový systém na SR (časť druhá)

V minulom článku sme Vám predstavili trilógiu nášho kolegu Petra Bosého, ktorá sa venuje základným informáciám z oblasti dôchodkového sporenia.

Po prvotnej časti o prvom pilieri presúvame našu pozornosť na druhý v poradí, ktorý poznáme aj pod názvom starobné dôchodkové sporenie. Pre priblíženie kolega P.Bosý na svojej stránke vysvetľuje, že ,,účelom starobného dôchodkového sporenia je spolu so starobným poistením v Sociálnej poisťovni zabezpečiť sporiteľovi príjem v starobe a pozostalým pre prípad smrti."

Okrem tejto informácie sa dozviete napríklad aj to, od akého veku máte nárok na takéto sporenie, akú hodnotu majú dohromady majetky ľudí v druhom pilieri v súčasnosti a mnohé ďalšie zaujímavé informácie. 

Celý článok o druhom pilieri nájdete na stránke v sekcii Blog, pod názvom Trilógia o dôchodkovom systéme na Slovensku 2/3