Firemný koučing je jednou z možností, ako zlepšiť svoje podnikateľské výsledky - prednáška s Alžbetou Jánošíkovou

Firemný koučing je jednou z možností, ako zlepšiť svoje podnikateľské výsledky - prednáška s Alžbetou Jánošíkovou

Firemný koučing je funkčný nástroj na zlepšenie vzájomnej komunikácie v tíme, nadväzovaní nových spoluprác, ale aj pri riešení konfliktov. Pri organizovaní našej prvej konferencie sme si dali záležať aj na výbere hostí a jednotlivých prednáškach. Zaujímavé podnety a cenné rady nám priniesla aj mentálna koučka Alžbeta Jánošíková pri prednášaní na tému firemného koučingu. Aké informácie sme si odniesli?

Spätne sa vráťme ku konferencii, ktorá prebehla 11. - 12. máj 2024 v krásnom prostredí Záhoria. Alžbetka Jánošíková prednášala na tému firemného koučingu a poskytla nám tým cenné rady, ktoré môžeme aplikovať pri práci s klientmi a obohatila náš program o zaujímavé podnety.

Celodenná konferencia v hoteli Štefánik priniesla okrem iného aj ďalšie prednášky plné informácií, o ktorých sa môžete dočítať viac na samostatnom blogu, pokiaľ ste ho ešte nevideli. 

Čo je mentálny koučing a ako ho využiť pri finančnom sektore? 

Mentálny koučing je prínosom aj v oblasti finančníctva a práce s klientmi. Pomáha mentorovi lepšie sa orientovať v potrebách a názoroch klienta, postupoch práce, ale aj v metódach, ktoré možno uplatňovať. Je tiež kľúčový pri zdokonaľovaní rozvoja osobných vlastností, ale aj zlepšovaní vlastných rozhodnutí. Umožňuje nám využiť plný potenciál svojej osobnosti, a zároveň sa zbaviť pomyselných strachov.

Firemný koučing 

Zo začiatku Alžbetka preberala metódu GROW, ktorá je o stanovení si merateľného cieľa.

  • GROW (Goal - cieľ; Current Reality (súčasná realita); Options (možnosti) → brainstorming, diskusia; Will (vôľa) - záväzok.

Modelovou situáciou je napríklad špecifické riadenie klientov v okamihu, ak majú cieľ - šetriť si peniaze. V tomto prípade je podstatné určiť si bližší cieľ. Ako na to? Prvým krokom je definovať si, koľko peňazí si odložia mesačne (individuálne u každého klienta). Ďalej je potrebné myslieť na to, že cieľ musí byť okrem toho, že je aktívny aj etický, pričom ho musí byť klient schopný vykonávať sám a byť zaň v plnej miere zodpovedný. Nik mu nepomáha s jeho dosahovaním. Pri dosahovaní je dôležité vnímať aj jednotlivé zdroje - sporenie, odložené peniaze a podobne. 

  • Zásadné je myslieť na to, že nejde len o teoretické ciele, ale aj praktické rady a postupy. Mať cieľ, zdroje, možnosti a vôľu. Myslieť na to, že čo už dnes viem spraviť v otázke týkajúcej sa šetrenia a spraviť tak prvé kroky k ich dosahovaniu.

 „Firemný koučing je účinný nástroj na zlepšenie komunikácie, tímovej spolupráce a riešenie konfliktov. Som vďačná za možnosť prispieť k rozvoju tejto dynamickej skupiny.” Mgr. Alžbeta Jánošíková 

Ako efektívne komunikovať s klientom? 

  • Koučing pri komunikácii s klientom závisí od typu osobnosti, preto je potrebné myslieť na to, čo ten druhý potrebuje, počúvať ho a dosiahnuť tak to, čo potrebujete vy (len mu to poviete inak, ak ste to možno doteraz robili neefektívne). Je potrebné zvoliť si typ komunikácie, ktorá bude vhodná pre daný typ osobnosti. Je dôležité počúvať, čo ten druhý potrebuje v aktuálnej situácii a dosiahnete to, čo potrebujete vy - predať produkt či službu, ale zároveň byť pre klienta nápomocný. 
  • S koučingom súvisí aj vedomé budovanie sebadôvery prostredníctvom vonkajšieho vystupovania - upnuté oblečenie, vystreté držanie tela, sebavedomé vedenie komunikácie, s ktorým je prepojená aj schopnosť pôsobiť dominantne. Preto, ak začnete na tieto faktory dbať, môžete automaticky stúpnuť v očiach klientov. 
  • Cieľom je ukázať pomoc z vašej strany ku klientom (moje produkty a jednotlivé riešenia). Je potrebné poukázať na to, že nielen predávate produkt či službu, ale zároveň poskytuje pomoc, hoci to tak na prvý pohľad nemusí vyzerať ani pôsobiť. 

Dôležitosť vlastných rozhodnutí odzrkadľuje žitie v harmónií, ale naopak, ak robíme rozhodnutia podľa iných, môžeme cítiť veľký stres. Aj dlhodobo potlačený stres sa odzrkadľuje na človeku nielen po psychickej stránke, ale aj vo fyzickej rovine. Koučing môže jednoducho vplývať aj na súkromný život nielen v otázke profesie.

Aj touto formou ďakujeme Alžbetke za inšpiratívne myšlienky a rady, ktoré si odnášame.