Finančná gramotnosť u mladých ľudí nám nie je ľahostajná. Zapojili sme sa ku celosvetovej kampani GLOBAL MONEY WEEK

Finančná gramotnosť u mladých ľudí nám nie je ľahostajná. Zapojili sme sa ku celosvetovej kampani GLOBAL MONEY WEEK

Global Money Week (GMW) je každoročne sa organizujúca celosvetová kampaň, ktorá má za cieľ zvyšovať povedomie o dôležitosti finančnej gramotnosti u mladých ľudí. Jej zámerom je dosiahnuť, aby boli mladí ľudia finančne uvedomelí a postupne si osvojili zručnosti súvisiace s finančnou gramotnosťou do praxe. Podporila ju aj naša štruktúra OVB Valentovičovci.

GMW je kampaň, ku ktorej sa od roku 2012 pripojilo 60 miliónov detí a mladých ľudí v 176 krajinách sveta. Aktuálne sa uskutočnil 12. ročník GMW, ktorý mal vlastnú tému: „Chráňte svoje peniaze, zabezpečte si svoju budúcnosť.“ 

Cielené sústredenie na túto tému má zdôrazniť prijatie zodpovedného prístupu k osobným financiám, zamerať sa na ochranu ťažko zarobených peňazí a vnímať bezpečný manažment peňazí. V rámci tejto témy je niekoľko podstatných faktorov, ktoré zahŕňajú finančné podvody, phishing (pokus o podvodné získanie citlivých informácií), online nakupovanie, krádež identity a podobne. Je potrebné povedať, že obeťami finančných podvodov sa stávajú najmä mladí ľudia kvôli obmedzenej finančnej gramotnosti. 

Aby sme aj my dokázali predísť týmto podvodom a nedostatočnej informovanosti mladých ľudí, rozhodli sme sa konať. Počas 17. - 18. marca, práve v období prebiehajúcej konferencie, sme viedli školenia na stredných školách, ktorých cieľom bolo zvýšiť finančnú gramotnosť. Kolegovia z našej štruktúry vybehli do terénu, aby odovzdali mladej generácii nové vedomosti a oboznámili ich s faktami.

Ako prebiehalo školenie? 

Mali sme priestor prenášať v rámci týchto dvoch dní na 2 gymnáziách. Konkrétne ide o Gymnázium sv. Moniky v Prešove a Gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni.

Spoločne sa zapojilo 7 kolegov, ktorí odškolili nielen študentov, ale aj učiteľov. Okrem teoretickej časti v rámci prednášok, si mohli študenti vyskúšať aj praktickú časť, počas ktorej mali možnosť zahrať si hru Finančná sloboda. Tá napodobňuje reálne udalosti a snaží sa predostrieť bežné finančné nástrahy v živote. 

Počas času stráveného hraním si študenti vyskúšali rôzne scenáre hry - zahŕňajúc vplyv inflácie, dôchodkový systém, úver na bývanie - hypotéky, poistenie majetku a príjmu, vytvorenie finančnej rezervy - investovanie. Študenti si prešli 30 rokmi života, počas ktorých čelili rôznym životným nástrahám. Prekvapili ich rôzne udalosti, boli schopní si manažovať ciele a financie rodiny, a tiež efektívne pracovať s rôznymi produktmi. 

Je jednoduché pomýliť sa v hre, ale oveľa náročnejšie tieto nástrahy ustáť v skutočnom živote. O to podstatnejšie je vzdelávanie pre mladých ľudí, ktorí sa môžu týmto chybám vyhnúť.

Spolu za lepšiu budúcnosť mladých

My ako štruktúra OVB Valentovičovci, sme v tomto ohľade pôsobili ako nezisková organizácia, ktorá prevzala aktívnu sociálnu úlohu vo svete okolo seba - prostredníctvom vzdelávanie ohľadom finančnej gramotnosti. 

Sme hrdí na náš tím, ktorý spája šikovných ľudí z oboru a pomáha študentom lepšie pochopiť finančnú gramotnosť a nástrahy okolo nás.

Rovnako nás potešila aj spätná väzba od žiakov a ich pozitívne ohlasy, ktoré nás motivujú pokračovať v tom, čo robíme najradšej. (Pozrieť si ich môžete nižšie v galérií fotiek.) Vzdelávame bez ohľadu na honorár, ale v duchu spoločnej zodpovednosti za finančnú gramotnosť mladých Slovákov vstupujúcich na finančný trh. 

Galéria