Čo bude s našimi investíciami v roku 2022?

Čo bude s našimi investíciami v roku 2022?

Už nejakú dobu nás obmedzuje pandémia Covid 19 a zasiahla aj jednotlivé ekonomiky. Štáty a zodpovedné inštitúcie podnikli niekoľko krokov, ktoré viedli ku stabilizácii finančného statusu a odzrkadľuje sa to aj na našich fondoch.

Ľudia, ktorí investujú do akciových fondov si v roku 2021 určite prilepšili, no naopak tí, ktorí majú svoje financie ukryté v dlhopisoch sa výnosy veľmi nepohli. Dôležitú úlohu tu zohráva aj miera inflácie, ktorá vzrástla aj napriek nízkym úrokovým sadzbám v EU aj USA.

Ako to bude v roku 2022?

Tak ako aj v predošlom roku, trend rastu akciových fondov ostane pravdepodobne zachovaný. Jediný rozdiel nastane v jeho rýchlosti, ktorá sa mierne spomalí. Faktory, ktoré budú na rýchlosť vplývať sú jednoznačne miera inflácie, výška úrokových sadzieb, vysoké dlhy rozvinutých ekonomík či narušené dodávateľské reťazce jednotlivých veľmocí.

Naopak, zisky z dlhopisov sa budú držať na rovnako nízkej úrovni. Vlády jednotlivých štátov musia kvôli vysokým dlhom udržať úrokové sadzby čo najmenšie a ak by aj uvažovali nad ich zvýšením, výška celosvetového dlhu im v tom zabráni. A práve celosvetový dlh bude mať podľa odhadov ničivé následky, pretože v kombinácii s rýchlym rastom inflácie bude schopný položiť nejednu firmu, čo sa odrazí na hodnotách dlhopisov.

Napriek tomu by to nemalo zabrániť drobným investorom pravidelne investovať. Ak sa zameriame na spoločnosti s vysokou mierou udržateľnosti, riziko sa minimalizuje. Preto je vhodné využiť či už portfóliové alebo individuálne riešenia, ktoré vaše investície a zisky udržia v kladných hodnotách. A či už ste skúsený investor, alebo naopak začiatočník zvažujúci riziká a plusy investovania, neváhajte sa o tejto téme poradiť so svojim finančným sprostredkovateľom. Správne informácie sú základom úspešného a bezpečného investovania, preto udržiavajte svoje financie pod kontrolou s pomocou odborníkov.