BL Seminár: Ako vidíme napredovanie firmy?

BL Seminár: Ako vidíme napredovanie firmy?

Jedna z akcií, ktorá sa v rámci OVB odohrala prvýkrát. Priniesla nový pohľad na udalosti, a tiež nové stratégie do napredovanie firmy.

Jednou z kariérnych príležitostí, ktorú sme v rámci OVB dostali, bolo zúčastniť sa BL Semináru. Hlavnou myšlienkou a dôvodom stretnutia, bolo premýšľať o biznis potenciáli firiem, a zároveň si predstaviť stratégiu spoločnosti do budúcnosti. Akcia v tomto duchu sa odohrala prvýkrát, preto sme boli pozitívne prekvapení vývojom udalostí.

Konkrétne išlo o vzdelávací seminár pre spolupracovníkov na stupňoch BL, riaditeľov, okresných riaditeľov a vedúcich. Každý jeden z nás musel splniť interné podmienky, aby sa na tieto miesta mohol nominovať. Veľmi si ceníme toto pozvanie, za ktorým stojí aj fakt, že sme museli usilovne pracovať, aby sme sa ho obdržali. 

BL Seminár sa konal v hoteli Družba, Jasná, a to priamo v obklopení krásnej prírody slovenských hôr. Program trval dva dni, od 14. do 15. júna 2023. Ako sme už vyššie spomenuli, takáto akcia sa odohrala vlastne prvýkrát. Organizátori sa rozhodli pozvať úspešných riaditeľov v jednotlivých oblastiach. 

Tí sa rozhodli pri prednášaní venovať myšlienkam, ako rozšíriť firmu, a tiež tomu, ako priblížiť ľuďom, že finančný sektor sa najbližšie obdobie bude rozvíjať. Objasnili aj tému, prečo by sa finančný trh mal rozvíjať, a tiež to, aké sektory budú najviac napredovať. Pri tejto príležitosti sme si vytvorili internú vnútropodnikovú stratégiu. Zamerali sme sa na to, aby sme pripravili stratégiu, ktorá nás bude viesť k tomu byť inovatívnymi.

Naša vízia

Našim cieľom je zvýšiť kvalitu našich služieb a spokojnosť našich klientov a kolegov, ale zároveň nestratiť spoločenskú zodpovednosť voči práci, ktorú robíme. Radi by sme v istom rozsahu využili aj umelú inteligenciu, túžime zvýšiť servis v rámci klientskeho portálu a pristupovať ešte precíznejšie k hodnotám našich klientov. To má vyústiť k tomu, že by sme sa stali lídrom na trhu v rámci všetkých spoločností patriacich do finančného sprostredkovania.

Program a záver akcie

Na akcii prednášali riaditelia, pričom súčasťou boli aj ľudia z našej centrály, ktorí nám celý servis spravujú, najmä z marketingového oddelenia. Spomínali sa aj zmeny, ktoré súvisia s tvárovou geometriou na uľahčenie systému a práci s klientmi. 

V závere mal príhovor jeden z najväčších krajských riaditeľov, pán Štefan Hrúza, ktorý nás podporil a vyzval k tomu, že ak chceme podnikať a mať silnú firmu, tak musíme vytrvať, posilniť a mať trpezlivosť. Myslieť na neustály kontakt a prácu s ľuďmi, pretože na jednej strane je to najťažšia práca, ale na druhej je to aj najkrajšia, keď prídu pozitívne okamihy v rámci našich kariér.

Galéria