ALLIANZ DAY pre OVB - Poistné udalosti a ich riešenia v praxi

ALLIANZ DAY pre OVB - Poistné udalosti a ich riešenia v praxi

Top partner, odborné prednášky od likvidátorov, praktické príklady, perfektná atmosféra a príjemný čas s obohacujúcim vzdelaním. To všetko zažili naši kolegovia počas konferencie, ktorú si pre nich pripravilo OVB Allfinanz Slovensko. Ako prebiehal tento deň a čo všetko sa dozvedeli?


Allianz Day sa uskutočnil 4.6.2024 so začiatkom o 10:00 na centrále poisťovne Allianz v Bratislave. Táto konferencia bola špeciálne pripravená pre spoločnosť OVB, aby priniesla náhľad do reálnych skúseností z poistných udalostí a zodpovedala aj na menej objasnené fakty. Akcia bola zameraná na vybrané témy z poistenia podnikateľov a na produkt Moje Podnikanie. 

Účasť bola obmedzená približne na 30 hostí. O to viac nás teší, že niekoľko kolegov od nás malo možnosť byť súčasťou tejto akcie. Konkrétne sa jej zúčastnili naši 3 kolegovia - Soňa Valentovičová, Michaela Jurkin a Branislav Vavro.

Aký bol program? 

Pre našich kolegov bol pripravený takmer celodenný program so začiatkom o 9:30 do večerných hodín. Po príchode na centrálu čakalo na všetkých zúčastnených malé občerstvenie a pokračovalo sa krátkym príhovorom. Súčasťou programu boli prednášky od tých najlepších likvidátorov. Z organizačného hľadiska bol celý program konferencie detailne naplánovaný a držal sa harmonogramu. 

Čo nové sa dozvedeli? 

Konferencia bola zameraná na potreby podnikateľov v rámci poistných udalostí a snahe upozorniť na prípadné nezrovnalosti. Likvidátori objasnili detaily ohľadom fungovania plnenia a jednotlivé situácie, v ktorých je potrebné dávať si pozor na poistné krytie. Poznatky obohatili o skúsenosti z reálnej praxe, ktoré výrazne prispeli k detailnejšiemu pochopeniu situácie. 

Za každý segment v rámci likvidácií poistených udalostí bol pridelený zodpovedný človek. Vypočuli si Tomáša Urbana (motor), Dagmar Miklošíkovú (zodpovednosť), Tomáša Hegedüš (stroje) a Jána Micsky (majetok).

Vo finále sa dozvedeli na čo si treba dať pozor pri poistných udalostiach týkajúcich sa áut, strojov aj majetku.

Program pokračoval prestávkou na obed, po ktorej nasledovala prezentácia a diskusia s Máriou Šidíkovou ohľadom zodpovednosti za škodu. Pred ukončením školenia prebehla ako posledná diskusia s Filipom Celderom ohľadom stavebného a montážneho poistenia. 

Naši kolegovia majú za sebou úspešné školenie, ktoré prinieslo nové poznatky priamo z praxe. Na záver boli top sprostredkovatelia v rámci eventu odmenení. 

Galéria