Krátky sumár zmien II. piliera

Krátky sumár zmien II. piliera

To, že sa druhý pilier mení, zachytil snáď každý. Aj my sme už tejto téme adresovali článok, v ktorom sme vypichli zmeny aj vyjadrenia niektorých poverených. Úpravou Zákonu 43/2004 Z.z. o starobnom a dôchodkovom sporení sa teda karty zamiešali nielen pre nových členov II: piliera, ale aj pre tých starých.

A keďže vieme, že pre mnohých môžu byť tieto zmeny zmätočné, pripravili sme pre Vás krátky a stručný prehľad:

1. Automatický vstup:

Od marca tohto roku do druhého piliera automaticky vstúpi každá osoba staršia ako 18 rokov, ktorá vstupuje na trh práce. Zotrvanie v pilieri nie je povinné, vystúpiť je možné do dvoch rokov od vzniku. Výber dôchodcovskej sporiacej spoločnosti je možné urobiť do 6 mesiacov od vzniku, ak tak sporiteľ neurobí, spoločnosť a stratégiu mu automaticky priradí Sociálna poisťovňa.

2. Poplatky:

- Zrušenie poplatku za vedenie účtu – ten bol vo výške 1% z každého príspevku
- Zrušenie poplatku za zhodnotenie vo výške 10%
- Zvýšenie poplatku za správu z 0,3% na 0,45% (počas dvoch rokov klesne na 0,4%)

3. Odvody:

Zo zamýšľaných 6% výška príspevku do druhého piliera od zamestnávateľa ostane na úrovni 5,5%. V roku 2025 stúpne na 5,75% a až v roku 2027 sa dostane na úroveň sľúbených 6%.

4. Predvolená investičná stratégia

Od 1.5.2023 bude existovať predvolená investičná stratégia, ktorú bude mať priradenú každý sporiteľ v prípade, ak si nevyberie konkrétnu stratégiu sám. S predvolenou investičnou stratégiou súvisí aj upravenie pomeru prepisu 10% na 4%, ktoré sa budú sporiteľom od 50 rokov automaticky pripisovať na garantované dlhopisové fondy.  

5. Veková hranica:

Starý vekový limit na vstup do druhého piliera bol 35 rokov, no po novom je možné vstúpiť až do 40. roku života.

Všetky vyššie uvedené zmeny sú čerstvé a počas najbližších rokov budú určite predmetom úprav. V prípade, že by ste sa v nových zmenách strácali, nebojte sa kontaktovať našich poradcov, ktorí Vám všetko ešte raz ochotne vysvetlia.