6 základných obchodných zručností podnikateľa

6 základných obchodných zručností podnikateľa

Podnikateľom sa nestanete zo dňa na deň. Po právnej stránke možno áno, ale pokiaľ by sme sa na to pozreli zo širšieho hľadiska, tak prechod na podnikateľskú činnosť je len prvý krok, ktorý vedie k procesu stať sa podnikateľom. 

Aký by mal byť podnikateľ? Na prvom mieste by mala byť disciplína, ale je tu plno ďalších vlastností, na ktoré by sme nemali zanevrieť. Existujú veľmi špecifické zručnosti, ktoré podnikateľ zvyčajne potrebuje, aby bol pri svojej práci úspešný. Nižšie ich detailne charakterizujeme. 

Poznámka: Článok popisuje základné zručnosti podnikateľa, ktoré si počas svojej podnikateľskej kariéry všímal Peter Bosý ako tie najhlavnejšie. 

1. Disciplína je kľúčová

Plniť jednotlivé povinnosti a ciele bez ohľadu na okolnosti, ktoré by vám do toho mohli vstúpiť je zásadné pri dodržiavaní disciplíny. 

Zároveň to znamená aj dôležitosť určiť si koľko času chcete venovať práci, podnikaniu, sebe, rodine, priateľom a podobne. Jednoznačne to predstavuje aj pravidelnosť na termínoch - vždy sa zúčastňovať dôležitých stretnutí, jednotlivých porád z firmy a nehľadať si žiadne výhovorky. 

Ďalej je potrebné vytvoriť si záväzok sám so sebou - dodržiavať plán, ktorý si stanovíte a nehľadať dôvody, ale nájsť spôsoby ako situáciu vyriešiť. Samozrejme, znie to jednoducho, ale najlepšie spravíte, ak sa rozhodnete naplánovať si jednotlivé aktivity detailne. Vybudujte si silnú pracovnú etiku a buďte konzistentní vo svojom úsilí o rast, ale zároveň zostaňte otvorení zmenám.

2. Zodpovednosť za seba aj tím

Podnikateľ by mal vystupovať ako líder pre svoj tím, a to nielen tým, že bude sedieť v kancelárii, ale svojich ľudí bude viesť. Preukazuje sa to hlavne činmi, ktoré robí. Znamená to aj schopnosť prevziať zodpovednosť za svoj tím a podnikanie, ak nastane akákoľvek krízová situácia.

Ak ste pánom sám sebe, musíte byť zodpovedný pri plnení svojich povinností. Ľahko sa totiž môže stať, že skĺznete len k čiastočnému plneniu povinností, čo môže byť neskôr problémom. Je dôležité byť príkladom pre svoj tím, a tým sa ukáže, že ste disciplinovaný v akejkoľvek oblasti a budete tiež motiváciou pre zamestnancov či kolegov.

3. Marketingové zručnosti hýbu aj svetom podnikateľov

V súčasnej dobe je veľmi dôležité vedieť seba alebo svoju firmu odprezentovať prostredníctvom online priestoru - sociálnych sietí, webových stránok, osobných profilov na rôznych platformách a podobne. Podnikateľ musí doslova svoj produkt alebo službu predať potenciálnym investorom, zákazníkom alebo zamestnancom. 

V zásade ide o nevyhnutnú zručnosť pre škálovanie podnikania a zvyšovanie príležitostí. Byť zdatný v marketingu umožňuje podnikateľom propagovať a predávať produkty či služby oveľa efektívnejšie, pretože sa tak môžu zacieliť na spotrebiteľov. Vytváranie sietí a pravidelná aktivita tak umožňuje spojiť sa s potenciálnym zákazníkom, partnerom, dodávateľom či kolegom. 

Predstavte si, že by ste začali propagovať svoju firmu bez toho, aby ste použili sociálne siete. Cesta by bolo oveľa ťažšia a tŕnistejšia, pretože online priestor je naozaj efektívny v tomto ohľade a má schopnosť osloviť vybranú skupinu ľudí. 

Väčšinou sa na to špecializujú ľudia, ktorí pôsobia priamo v marketingu a majú s touto prácou skúsenosti, aby vám táto činnosť neuberala z pracovného nasadenia v inom smere. Ak chcete marketing na profesionálnej úrovni, môžete si najať ľudí, ktorí vám s tým pomôžu - copywriter, správca sociálnych sietí a podobne, ale pokiaľ si trúfate, môžete začať aj sami. 

4. Osobný rozvoj nemôže stagnovať

Schopnosť učiť sa je jednou z najdôležitejších zručností v živote, pričom výnimkou nie je ani podnikanie. Vzostupom a pádom, ktorými podnikateľ prechádza, sa nedá vyhnúť. Ak je človek schopný učiť sa v akejkoľvek situácií, dokonca aj pri neúspechu, má schopnosti potrebné na to, aby sa stal úspešným podnikateľom.

Mimo to je potrebné neustále sa vzdelávať. Je potrebné nájsť si spôsob, ktorý vyhovuje priamo vám. U niekoho je to čítanie kníh, počúvanie podcastov, pozeranie vzdelávacích videí, návšteva kurzov a podobne. Pri učení je dôležité určiť si, v čom sa chcem vzdelávať a druhou prioritou je vedieť informácie aktívne spracovať. Môže sa učiť v praxi, informácie si zapisovať a následne ich reálne testovať až kým sa človek s nimi nevžije.

Primárne je vedieť, v čom sa chcete vzdelávať a druhou podstatnou záležitosťou je aktívne zapracovať získané informácie.

U nás vo firme poskytuje niekoľko spôsobov vzdelanie. Ak k nám príde niekto nový, tak väčšina tímu funguje ako mentálny couch schopný podporiť začiatočníka. Ďalej je to formou kariérnej excelentnosti a interných seminárov v rámci firmy pre osobnostný rozvoj - rozdelené podľa pozícii, ak ste nováčik, pokročilý a podobne.

Knihy, ktoré odporúčame sú napríklad: Úspech si ty (Silvia Langermann), Podnikateľský mýtus, 4 dohody, Nikdy nejedz sám. 

5. Plánovanie času musí byť vašou prioritou

Jednou zo základných zručností pri zvládnutí obchodných povinností je vedieť, ako sa naučiť maximalizovať svoj čas s rovnakým počtom hodín. Úspešní podnikatelia majú pridelených rovnakých 24 hodín každý jeden deň. To, ako tieto hodiny zvládajú, ich odlišuje od väčšiny ľudí, ktorí v biznise neuspeli a pripravuje na dlhodobý úspech. 

Pri podnikaní je dôležité vedieť riadiť si svoj čas, uprednostňovať úlohy a vytvoriť si funkčné pracovné prostredie. Mnoho podnikateľov totiž začína svoje podnikanie na čiastočný úväzok, pričom v týchto okamihoch je plánovanie ešte podstatnejšie. Nech už sa práve nachádzate v akejkoľvek situácii, tak efektívny manažment času umožňujú nielen dosiahnuť ciele, ale aj zvládať stres a udržiavať rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. 

Pod plánovaním času si možno predstaviť určenie si priorít na každý deň, týždeň, mesiac, štvrťrok a rok. Čím detailnejšie si naplánujete úlohy, tým prospešnejšie to môže byť pre vás. Či už sa rozhodnete pre plánovanie si úloh písomnou alebo online formou. Čím viac si zvyknete na zaznamenávanie úloh, tým väčší zmysel a poriadok v tom môžete nájsť. Ten sa následne odrazí na výsledku vašich úloh.

6. Vytrvalosť definuje výsledky

Zásadné je nebáť sa neúspechu, ak v podnikaní príde pád, myslite na to, že vždy môže ísť o dočasnú situáciu, pokiaľ sa nevzdáte. Vždy sa slovíčko „nie” môže obrátiť na „áno.” Vo veľa prípadoch môže prísť až ku kolapsu, ktorý v aktuálnej situácií môže pôsobiť veľmi nepríjemne až zdrvujúco. Opäť je podstatné postaviť sa na nohy, ak v dané podnikanie naozaj veríte a vidíte v ňom potenciál, situácia sa môže obrátiť. V tomto bode je vhodné obrátiť sa na pomoc od niekoho skúsenejšieho, kto sa nachádza v rovnakom sektore ako vy.

Skúste sa riadiť myšlienkou, v ktorú veríme aj my. „Nikdy neprehrávam. Buď víťazím alebo sa učím.”

Pre viac inšpirácie si vypočujte rozhovor s Petrom Bosým, ktorý nájdete na Youtube